Výsledky:

VÝSLEDKY celoroční tematické soutěže pro děti a mládež pořádané v r. 2015 jako součást aktivit projektu „Jilemnice - udržitelná“
Od jara 2015 probíhala tematická 1. část nazvaná JILEMNICE V SYMBIÓZE S KRAJINOU. Šlo o terénní hru zaměřenou na znalosti o zdravém městě Jilemnice a jeho životním prostředí. Účastníci dostali toto zadání: Navštiv významné jilemnické stromy ve městě a zodpověz jednoduché i složitější otázky, které jsou pod nimi ukryté formou cedulky s QR kódem.

Kategorie 8-12 let:
Správně zodpovědět více než 70% otázek dokázali dva soutěžící (jedním byla soutěžící sourozenecká dvojice), kteří dosáhli stejného výsledku a dostali proto cenu za
1.-2. místo: 1.-2. Matěj a Bára Fišerovi
1.-2. Jakub Steiner
Ceny jsou – plaketa zdravého města, materiály a hry o přírodě a pro její poznávání, volné dětské vstupenky do plaveckého bazénu, další materiály o přírodě a městě Jilemnice.
 
Kategorie 13-17 let:
Správně zodpovědět více než 70% otázek dokázali dva soutěžící (jedním byla soutěžící dvojice), kteří byli vyhodnoceni na
1. a 2. místě: 1. Hynek Mečíř a Michaela Slámová
2. Nikola Faistaverová
Ceny jsou – plaketa zdravého města, strategická hra INUNDO, volné vstupenky do solné jeskyně a další materiály o přírodě a městě Jilemnice.
Vyhlášení a ocenění úspěšných účastníků paní starostkou Jilemnice Janou Čechovou proběhlo dne 25.1. 2016 při příležitosti veřejného projednání hlavních výstupů projektu Jilemnice – udržitelná.