CO JE PRO MĚ UDRŽITELNÝ  ROZVOJ?
(průběžná soutěž)

 

Co je to vlastně udržitelný rozvoj? Jeho zásady můžeme jednoduše shrnout do pravidla, že naši planetu (stát, kraj, město...) nedědíme
od našich předků, ale půjčujeme si je od našich dětí. Co to ale prakticky znamená?  Když se na to podíváme na příkladu Jilemnice, tak bychom měli usilovat o to, abychom svým chováním a činnostmi ve městě a jeho okolí umožnili příštím generacím, aby se jim ve městě žilo nejméně stejně dobře, jako nám. Je to náš dluh či povinnost vůči budoucím dětem, které se zde narodí a budou tu žít, když už budeme dospělí nebo ještě dále v budoucnosti.

 

Projekt "Jilemnice - udržitelná" usiluje o to, abychom společně dokázali připravit budoucí rozvoj území města v souladu s okolní krajinou a s přírodními podmínkami umožňujícími náš dlouhodobě kvalitní život v Jilemnici. 

 

Nějaký praktický příklad, co to obnáší?

 

Ano - například pokud  přibude ve městě a jeho okolí zpevněných ploch a současně tu budeme mít jen málo keřů, stromů a další zeleně, letní horka pak budou v Jilemnici větší a hůře snesitelná. 

A naopak přívalové deště, které se proto nebudou mít kde zadržet a zasáknout do nezpevněné země, mohou snadněji způsobit povodeň nebo odplaví nenahraditelnou půdu, kterou potřebujeme pro zemědělskou úrodu.

 Proto také není možné stavět domy a další stavby kdekoliv, ale je potřeba přemýšlet nad možnými důsledky nové výstavby a hospodaření v krajině. O tento postup také usilují aktivity projektu Jilemnice - udržitelná, a to se zapojením co největšího počtu obyvatel našeho města.

 

Haló! Také Ty se teď můžeš vyjádřit k budoucnosti našeho města!

Napadá Tě, co by se v Jilemnici mohlo udělat pro její udržitelný rozvoj, co můžeme změnit, nebo zlepšit, aby se nám tu lépe žilo v symbióze s krajinou? Neváhej a napiš (nebo nakresli) a pošli nám to nejpozději do 31.12. 2015 na e-mail hrajilemniceudrzitelna@seznam.cz, popřípadě přines osobně do ICM Jilemnice. Na obálku nebo do předmětu mailu uveď heslo "Průběžná soutěž JILEMNICE - UDRŽITELNÁ"

 

Ze všech příspěvků, které budou obsahovat také Tvé celé jméno, rok narození (věk od 8 do 17 let), platnou poštovní adresu a další kontakt (tel. nebo e-mail), vylosujeme pět výherců drobných věcných cen k tématu budoucnosti města v symbióze s přírodou a krajinou. Tyto ceny věnoval Čmelák - Společnost přátel přírody, www.cmelak.cz

 

Za Tvůj příspěvek každopádně děkujeme, předáme jej městskému úřadu jako námět k možnému dalšímu využití při plánování udržitelného rozvoje města.